top of page
já_edited.png

Pomáhající profesi se věnuji cca 13 let. Pracuji s dětmi i dospělými v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Realizovala jsem programy primární prevence na základních školách. Věnuji se prevenci sociálně patologických jevů nebo jejich dopadem na duševní zdraví dětí i dospělých.  Nejčastěji pracuji s dětmi a dospívajícími, kteří si procházejí náročným životním obdobím, způsobeným konflikty ve škole, šikanou, úzkostmi, depresemi nebo nestabilním rodinným zázemím. V praxi se často setkávám se sebepoškozováním a závislostními vztahy. 


Magisterské vzdělání v oboru Sociální práce jsem dokončila v červnu 2013 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářský stupeň v červnu 2009 na Zdravotně sociální fakultě. Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamické psychoterapii, který je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii, jsem dokončila v dubnu 2023. Nyní jsem frekventantkou Psychoterapeutického výcviku pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie. Během své praxe jsem v roce 2013 absolvovala týdenní výcvik v KBT a kurz Motivačních rozhovorů jsem dokončila v roce 2018. Jsem kandidátní členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), proto jsem vázána Etickým kodexem EAP (Evropské asociace pro psychoterapii), více se dočteš v sekci "Etický kodex".


Také vedu týmy sociálních pracovníků neziskové organizace, věnujících se rodinám s dětmi, a také lidem, kteří přišli o své bydlení v důsledku užívání návykových látek. Dále jsem pracovala s týmem pracovníků v sociálních službách v ošetřovatelské péči seniorů trpících Alzheimerovo chorobou, kde jsem se podílela na tvorbě standardů kvality sociální práce a jejich zavádění do praxe. Spolupracovala jsem na Evropských projektech z oblasti sociálního bydlení, sociálního začleňování ohrožených rodin, a oblasti adiktologicko-terapeutických služeb.

O mě: Testimonials
bottom of page